7_1

 7_1
 

7_1 w pdf ze schematami

Ponadto:

Pdf
●  Obce jarzmo: Wspólnota światłości z ciemnością / Help / mp3:  1 - 2 - 3
●  Małżeństwo i rozwód
● 
Pornografia wyrazem nieuporządkowania

Audio:
●  Męskie zmagania: 1. Potencjał, który mam. 2-3. Zafałszowana miłość. 4. Maximum pragnienia
● 
Małżeństwo - 4 kazania nie tylko dla małżeństw; 1. stanowisko,  2-3. seks, 4. ofiara
● Wszeteczeństwo - obce jarzmo
● Jak unikać grzechu nieczystości / Jak wyłupić sobie oko / oczy wypatrujące cudzołożnic
● Uwalnianie od homoseksualizmu: niezwykłe seminarium z Sy Rogersem - exgejem, obecnie wielkim mentorem
 

Video:
●  Wykład J. Dobsona o pornografii
●  Wykłady na temat moralności z obozów 2011: cz. 1 / cz. 2

1 List św. Pawła do Koryntian, rozdział 7, wiersze 1-2
1 A teraz o czym pisaliście: Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety;
2 Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża.

(Starsze przekłady Biblii posiadają ważne tłumaczenie wyrazu, który zgodnie ze słownikiem dokładnie znaczy "dotykać". Dla porównania: ten sam wyraz użyty jest np. w historii Jezusa i kobiety, która mając krwotok ledwie dotknęła się Jego szaty i została uzdrowiona)


 

Poniższe nauczanie o sprawach damsko-męskich prawie zawsze wzbudzało emocje. Wykłady trafiły do grona, które w sporej części gotowało się pod wpływem drażliwych wątków. Dotyczyły one zmagań związanych z potężnym pragnieniem dotykania pożądanej osoby, co można oddać takimi oto myślami:

     ●  pomiędzy mężczyznami i kobietami?
     ●  jak daleko nie jest za daleko?
     ●  co można podczas chodzenia ze sobą?
     ●  co może żonaty / zamężna wobec osoby trzecie?
     ●  kiedy wierzącemu wolno uprawiać seks np. czy w narzeczeństwie?

Nasze sztandarowe nauczanie uprawiane zwykle na misyjnych obozach (obozwedrowny.pl) ma już pewną tradycję. Właściwie to obozowicze sami proszą o kolejną edycję nauczania, dlatego powstało ich tyle, że część postanowiłem zamieścić na tej stronie. Zasadniczo mówię za każdym razem o tym samym, używając dokładnie tych samych podstawowych przykładów i schematów, ale za każdym razem wychodzi mi to jednak inaczej. Za każdym razem udaje się trafniej upolować nieco inny element problematyki.

Dodatkowo podaję linki do innych wartościowych materiałów korespondujących z damsko-męskimi sprawami, aby oddać hołd świętości moralnej do końca.

@ Prawa autorskie: Kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest alleluja, tzn. dozwolone pod warunkiem użycia zgodnego z moją intencją.

Jerzy Przeradowski


2020 Koszalin 10.08.2020
 
2018 Szczecin 10.08.2018
  >>>
2016 Darłowo 2.07.2016
  >>>
2015 Gdańsk 5.07.2015
  >>>
2014 Otwock 19.07.2014
  >>>

 

Gdańsk - 3.07.2014
  >>>

2013

Drop - 30.07.2013 (było juz całkiem późno, w dodatku wysiadł prąd)
  >>>
2012 Waplew 1.08.2012
  >>>
  Międzyrzec 25.07.2012
  >>>
2011 Kętrzyn 6.08.2011
  >>>
  video poglądowe, jakość słaba, lepszy dźwięk powyżej;
2010 Karłowice 22.07.2010
  >>>
  Rzeszów 29.08.2010
  >>>
  >>>
1997 Zelów 26.09.1997
 

Najstarszy zapis, jakość wyciągnięta maksymalnie, nie narzekać, da się odsłuchać. Normalnie jeszcze byłem kawalerem więc praktykowałem przekazywane treści osobiście. Na razie tylko ta edycja uzyskała formę pisaną, załączoną na końcu.

  mp3 do pobrania cz. 1 - 60,7 mb / cz. 2 - 62,4 mb lub odsłuchania poniżej
cz. 1
cz. 2
wykład w formie książki wykład w pdf >>

 

jerzyprzeradowski@gmail.com