Partnerzy

W roku 2015
aprobatę dla inicjatywy wyrazili m.in.:
 • Bp Kościoła Zielonoświątkowego Marek Kamiński
 • Prezbiter Kościoła Bożego w Chrystusie Andrzej Nędzusiak
 • Prezbiter Kościoła Chrystusowego w RP Andrzej Bajeński
 • były Sekretarz Generalny Aliansu, dyrektor PROEM-u Władysław Dwulat
 • Pastor I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów Marek Budziński

 

Patronat

 • Klub Dobrej Muzyki
 • Tydzień Jezusa oraz Marsz dla Jezusa zostały objęte w roku 2015 honorowym patronatem byłego już posła Johna Abrahama Godsona oraz Marcina Korowaja, Radnego dzielnicy Białołęka

 

Udział w Tygodniu Jezusa 2016 zadeklarowali:

 1. I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
 2. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej „Spichlerz”
 3. Społeczność Chrześcijańska Południe
 4. Społeczność Chrześcijańska Północ
 5. Społeczność Chrześcijańska Pabianice
 6. Kościół Zielonoświątkowy SIENNA
 7. Kościół Uliczny w Warszawie
 8. Kościół Ewangeliczny Misja Łaski
 9. Kościół Namiot Dawida
 10. Kościół Zielonoświątkowy – Kościół Dla Warszawy
 11. Chrześcijańska Misja Pomocy Dzieciom
 12. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
 13. Wspólnota Odkupionych Chrześcijan KBwCh
 14. Kościół Ewangeliczny Zgromadzenia Bożego
 15. Kościół Ducha Świętego / Fundacja NEBO
 16. Chrześcijańska Fundacja Radość
 17. Ogólnopolski Ruch Chrześcijański >>
 18. Kościół Chrześcijański w Warszawie
 19. Kościół Nowe Pokolenie w Warszawie
 20. Misyjny Obóz Wędrowny
 21. Kościół Jezusa Chrystusa w Warszawie
 22. MT 28

 

 Poparcie dla inicjatywy wyrazili:

 1. Kościół Boży w Chrystusie Zbór Dom Boży

 

Dane kontaktowe

 • 691 355 773